تعدیل اقتصادی

اثرات تعدیل اقتصادی بر فقر

از اواخر سال ۱۳۶۸ دولت جمهوری اسلامی ایران که در نتیجه جنگ، محاصره اقتصادی و تا حدودی نیز اجرای سیاست های نامناسب اقتصادی در گذشته با مشکلات و عدم تعادلهای اقتصادی روبرو شده بود، به اجرای سیاست های اقتصادی جدیدی تحت ... ادامه مطلب

سیاستهای حمایتی از قشرهای آسیب پذیر

نویسنده کتاب: دکتر جمشید پژویان از اواخر سال ۱۳۶۸ دولت ایران به اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی روی آورده است. این سیاست‌ها که معمولا پس از بروز رشد اقتصادی منفی درکشورها اتخاذ می‌شود، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان، رفع ... ادامه مطلب