توزیع ثروت

زندگی اقتصادی ایران و راه چاره فقر شدید آن

نویسنده کتاب: جواد تبریزی‌زاده کتاب «زندگی اقتصادی ایران و راه چاره فقر شدید آن» را شاید بتوان یکی از آثار کلاسیک مربوط به اقتصاد و فقر دانست که توسط یک ایرانی تألیف شده است. این کتاب را جواد تبریزی زاده ... ادامه مطلب