جرم‌ شناسی

قانون و حقوق در برابر غول فقر

نویسنده کتاب: میترا ضرابی کتاب «قانون و حقوق در برابر غول فقر» تألیف میترا ضرابی به عنوان کتابی در حوزه جرم‌شناسی تعریف می‌شود. این کتاب به دنبال پاسخ به دو سوال اصلی است، ابتدا آنکه فقر چه تأثیری بر جرم ... ادامه مطلب