حاشیه‌نشینی و فقر

شهر و محرومیت اجتماعی در ایران

نوسندگان کتاب: مصطفی خزایی، مسعود داورپناه، مجتبی امانی نویسندگان در این کتاب مبحث محرومیت اجتماعی را مورد توجه قرار داده‌اند و با تعاریف دقیق و علمی این مبحث، ابعاد چشمگیر این مقوله که شامل تحلیل شرایط زندگی حاشیه‌نشینان، وضعیت معلولین، ... ادامه مطلب

زندگی روزمره تهی‌دستان شهری

نویسنده کتاب: علیرضا صادقی کتاب «زندگی روزمره تهی‌دستان شهری (۱۳۹۰-۱۳۹۱)» را علیرضا صادقی تألیف کرده است. این کتاب درواقع رساله دکتری نویسنده است که از طریق مصاحبه با ۱۴۰ نفر و سایر شیوه‌های کیفی همچون خوانش نامه‌های محلات مورد مطالعه ... ادامه مطلب