حمایت از فقرا

شناسایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

پژوهشگر: جمشید پژویان با کناره‌گیری دولت‌ها از بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، و حذف بسیاری از موانع و قانونمندی‌های اقتصادی به‌وسیله دولت قطعاً اثرات قابل‌توجهی در سیستم اقتصادی باقی می‌گذارد. حال این سؤال مطرح است که در این رهگذر چه اتفاقی ... ادامه مطلب