زاغه نشینی

راهبردهای کاهش فقر شهری: بررسی شش شهر (در هند)  

نویسنده کتاب: دی.کی. سریواستاوا و دیگران هند کشوری است که اجرای طرح‌های پاک‌سازی محلات زاغه‌نشین در آن قدمت دارد اما موفقیت‌های آنان محدود بوده است. به بیان مترجمان، این کتاب یکی از کتاب‌های موفق در زمینه مدیریت و کاهش فقر ... ادامه مطلب