سخنرانی‌های علمی-تخصصی

مجموعه سخنرانی‌های علمی-تخصصی سال ۱۳۷۹ به انضمام نکات و راهکارهای سیاستی برگرفته از سخنرانی‌ها

مجموعه سخنرانی‌های علمی-تخصصی سال ۱۳۷۹ به انضمام نکات و راهکارهای سیاستی برگرفته از سخنرانی‌ها معاونت امور پشتیبانی، مدیریت آموزش و بورس‌ها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که مهم‌ترین مرکز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی در کشور ... ادامه مطلب