شکاف کشورهای فقیر و غنی

جهان فقیر، جهان غنی؛ دو دنیای جدا از هم

نویسنده کتاب: پیتر دونالدسن در پی نابرابری‌های فزاینده و رشد شکاف میان کشورهای ثروتمند و غنی، پیتر دونالدسن در این کتاب در صدد آن بوده است تا مجموعه‌ای از نظریات و رویکردهایی را که به توضیح این شکاف و نابرابری ... ادامه مطلب