فقر تغذیه‌ای

مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقزدایی

مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی دبیرخانه گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی در جمهوری اسلامی ایران این کتاب جلد اول مجموعه مقالات ارائه شده در گردهمایی بررسی فقر و فقزدایی است که در تاریخ ۲۹ لغایت ۳۱ ... ادامه مطلب