فقر و جنسیت

در تقاطع سنت، فقر و جنسیت

نویسنده کتاب: سپیده ثقفیان کتاب پیش رو توسط سپیده ثقفیان به‌عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته انسان‌شناسی در دانشگاه تهران انجام‌شده است. نویسنده در این کتاب به صورتی میدانی و تجربی مکانیسم‌های عملکرد نظم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران دهه‌های ... ادامه مطلب