فقر و فساد

راه‌اندازی پایگاه دانش فقرپژوهی توسط معاونت رفاه اجتماعی  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به تازگی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تجمیع تمامی دستاوردهای علمی و کارشناسی در حوزه‌ی فقر و مبارزه با آن (در قالب‌های مختلف کتاب، پایان‌نامه، مقالات علمی ـ پژوهشی، مقالات عمومی، گزارش‌های کارشناسی و ... ادامه مطلب

درام آسیایی؛ پژوهشی درباره فقر ملت‌ها

مترجم کتاب: منوچهر امیری کتاب درام آسیایی درباره بزرگترین معضل آسیای جنوبی و کشورهای توسعه‌نیافته این سامان سخن می‌گوید. کتاب به‌تفصیل از نارسایی‌ها، فقر، فقدان فرهنگ، سیاست غلط، توسعه بی‌برنامه و برنامه بی‌توسعه، اقتصاد ابتدایی، نابسامانی‌های اجتماعی، فقدان تکنولوژی و ... ادامه مطلب