فقر و کم هوشی

فقر و کم‌هوشی و رابطه آن‌ها

مترجم کتاب: نصرت‌الله پورافکاری فقر و کم‌هوشی و رابطه آن‌ها پژوهشی است در مورد آثار مخرب فقر در هوش قابل سنجش کودکان اقلیت‌های نژادی در آمریکا، که قابل تعمیم به هر اجتماع دیگری نیز هست. نویسنده کوشیده تا با ارائه ... ادامه مطلب