قشر آسیب‌پذیر

سیاستهای حمایتی از قشرهای آسیب پذیر

نویسنده کتاب: دکتر جمشید پژویان از اواخر سال ۱۳۶۸ دولت ایران به اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی روی آورده است. این سیاست‌ها که معمولا پس از بروز رشد اقتصادی منفی درکشورها اتخاذ می‌شود، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان، رفع ... ادامه مطلب