پروژه توسعه هزاره

سرمایه‌گذاری در توسعه: برنامه‌ای عملی برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره

نویسنده کتاب: جفری دی. ساکس پروژه هزاره ملل متحد تعهدی است که گروه‌های کاری دهگانه؛ دانشگاهیان، دولت‌ها، آژانس‌های سازمان ملل متحد، موسسات مالی بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی، آژانس‌های اهداءکننده و بخش خصوصی یک شبکه جهان مرکب از فعالان کارشناسان توسعه از ... ادامه مطلب