کشورهای پیشرفته

طرحی برای مبارزه با فقر جهانی

نویسنده کتاب: گونار میردال این کتاب با نام اصلی «چالش فقر جهانی؛ طرحی برای مبارزه با فقر جهانی» در سال ۱۹۷۰ منتشر شده است و در واقع دنباله‌رو و مکمل کتاب قبلی نویسنده تحت عنوان «درام آسیایی» است. در این ... ادامه مطلب