توانمندسازی

توانمندسازی حقوقی فقرا: مفاهیم، مبانی، روش‌ها

کتاب «توانمندسازی حقوقی فقرا: مفاهیم، مبانی، روش‌ها» نوشته عبدالله تقدسی که اخیرا توسط انتشارات حقوق اسلامی منتشر شده به مسئله‌ی توانمندسازی حقوقی به عنوان راهبردی برای مبارزه با فقر می‌پردازد. توانمندسازی حقوقی فقرا، برابر نهاد فارسی (Legal Empowerment of the ... ادامه مطلب
خرید کتاب توانمندسازی و کاهش فقر

توانمندسازی و کاهش فقر 

ویراستار: دیپا نارایان حدوداً از اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، مفهوم توانمندسازی برای کاهش فقر، در مقابل مفهوم حمایت مستقیم (اعم از مشروط و غیرمشروط) از فقرا مطرح شد و به عنوان یکی از محورهای سیاست‌های ... ادامه مطلب