توسعه اجتماعی

عدالت اجتماعی و توسعه: حقیقت و رژیم‌های حقیقت فقر و نابرابری در ایران

نویسنده کتاب: فرشاد مومنی عنوان دیگر این کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» است. این کتاب به دنبال پررنگ کردن عدالت اجتماعی در جامعه ایران است. این کتاب علل بی‌توجهی به موضوع عدالت اجتماعی، راهکارهایی برای پررنگ ... ادامه مطلب

جامعه‌شناسی فقر و توسعه

نویسنده کتاب: حمیدرضا تقوا لاهیجی این کتاب در ۱۸۲ صفحه و هفت فصل تنظیم شده است. فصل اول این کتاب به تعریف مفاهیم اصلی‌ای که در طول کتاب به آنها پرداخته می‌شود پرداخته است. فقر، فقر مطلق، گرسنگی، آموزش و ... ادامه مطلب

نوید آینده: مجموعه مقالاتی پیرامون تعاونی‌ها و فقر

گردآورنده و مترجم کتاب: دفتر تحقیقات و ارتقاء بهره‌وری بخش تعاون [وزارت تعاون]؛ [به سفارش] وزارت تعاون، معاونت پژوهش، آموزش و کارآفرینی تعاونی‌ها      شرکت‌های تعاونی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه اجتماعی- اقتصادی جوامع تحت پوشش خود دارند. تعاونی‌ها بهترین ... ادامه مطلب