فساد

خبرنامه شماره ۵۰ مقابله با فقر و نابرابری: آوار کرونا بر سر فرودستان

به تدریج نقشه اپیدمی ویروس کرونا در کشور، کامل و کامل‌تر می‌شود. هنوز سخن گفتن درباره پیک بیماری و شیوع آن زود است. آمار رسمی و غیر رسمی منتشر شده نشان از پیشروی بیماری دارد و هر روز بر تعداد ... ادامه مطلب

جهانی کردن فقر و فلاکت؛ استراتژی تعدیل ساختاری در عمل

گردآوری و ترجمه: احمد سیف همه مکاتب اقتصادی در پذیرش تاثیرات سوئی که کاهش سرمایه‌گذاری بر نحوه عملکرد اقتصاد خواهد داشت اتفاق نظر دارند. آنچه مورد اختلاف نظر در میان اقتصاددانان است، راه‌های برون رفت از مرحله بحران بدهی کشورهای ... ادامه مطلب

جامعه‌شناسی فقر و توسعه

نویسنده کتاب: حمیدرضا تقوا لاهیجی این کتاب در ۱۸۲ صفحه و هفت فصل تنظیم شده است. فصل اول این کتاب به تعریف مفاهیم اصلی‌ای که در طول کتاب به آنها پرداخته می‌شود پرداخته است. فقر، فقر مطلق، گرسنگی، آموزش و ... ادامه مطلب