فقر و محیط‌زیست

فقر و محیط‌زیست، درک رابطه‌ها در سطح خانوار

نویسنده کتاب: بانک جهانی کتاب «فقر و محیط‌زیست، درک رابطه‌ها در سطح خانوار» گزارشی از بانک جهانی است که میلاد رستمی آن را ترجمه کرده است. این کتاب به صورت مشخص به ارتباط فقر و محیط‌زیست می‌پردازد و تأثیر متقابل ... ادامه مطلب

فقر و محیط‌زیست

نویسندگان کتاب: عبدالکریم کشاورز شکری، محمد شیدایی رشد جمعیت و بهم خوردن تعادل ارتباطات اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی یکی از عوامل اصلی در به وجود آوردن افراد فقیر و ضعیف در جوامع کنونی است که تأثیر حاصل از این معضل مستقیماً ... ادامه مطلب