فقر و گرسنگی

تاثیر جهانی‌شدن اقتصاد بر بند نخست اعلامیه توسعه           

مولف کتاب: فاطمه عابدی      «اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد» کانون امیدها و آرمانهای توسعه خواه بشر بود. بند نخست این اراده ی مشترک، به نصف رساندن میزان فقر و گرسنگی تا سال ۲۰۱۵ است اما آمارها و اسناد نماینگری تلخ ... ادامه مطلب

مهمترین اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با فقر و گرسنگی

گزارش پیش رو به بررسی و توصیف مهمترین اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با فقر و گرسنگی پرداخته است. چارچوب قانونی سیاست‌ها و برنامه های کاهش فقر یکی از اصلی ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، رفع فقر، تبعیض ... ادامه مطلب