کشورهای در حال توسعه

ساختن جامعه شایسته، تاملی دوباره بر نقش تأمین اجتماعی در توسعه

نویسنده کتاب: یتر تاونسند کتاب «ساختن جامعه شایسته، تاملی دوباره بر نقش تأمین اجتماعی در توسعه» توسط مجموعه‌ای از نویسندگان تألیف شده است و پیتر تاونسند ویراستار آن بوده است. این کتاب اگرچه در بخش وسیعی از محتوای خود به ... ادامه مطلب

جمعیت و فقر در کشورهای درحال‌توسعه

نویسندگان کتاب: ماسیمو لیوی-باچی، گوستاوو دوسانتیس کتاب جمعیت و فقر در کشورهای درحال‌توسعه مجموعه‌ای است از چهار مقاله با عناوین «فقر و مشکل جمعیت»، «تعامل جمعیت و فقر»، «قحطی، جمعیت‌شناسی و فقر شایع» و «ارتباط ساختار خانوار و فقر» که ... ادامه مطلب