کشورهای عقب‌مانده

طرحی برای مبارزه با فقر جهانی

نویسنده کتاب: گونار میردال این کتاب با نام اصلی «چالش فقر جهانی؛ طرحی برای مبارزه با فقر جهانی» در سال ۱۹۷۰ منتشر شده است و در واقع دنباله‌رو و مکمل کتاب قبلی نویسنده تحت عنوان «درام آسیایی» است. در این ... ادامه مطلب

جهان فقیر، جهان غنی؛ دو دنیای جدا از هم

نویسنده کتاب: پیتر دونالدسن در پی نابرابری‌های فزاینده و رشد شکاف میان کشورهای ثروتمند و غنی، پیتر دونالدسن در این کتاب در صدد آن بوده است تا مجموعه‌ای از نظریات و رویکردهایی را که به توضیح این شکاف و نابرابری ... ادامه مطلب