فقر و فقرزدایی

دومین سمینار فقر و فقرزدایی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی

مولف کتاب: سازمان بهزیستی کشور مجموعه مقالات «دومین سمینار فقر و فقرزدایی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی» توسط سازمان بهزیستی کشور منتشر شده است. این مجموعه مربوط به سمینار سال ۱۳۶۹ است. سیمنار اول در آبان ۱۳۶۸ منحصر به موضوع فقر ... ادامه مطلب

مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقزدایی

مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی دبیرخانه گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی در جمهوری اسلامی ایران این کتاب جلد اول مجموعه مقالات ارائه شده در گردهمایی بررسی فقر و فقزدایی است که در تاریخ ۲۹ لغایت ۳۱ ... ادامه مطلب

مشارکت اجتماعات محلی در شناسایی فقرا

گزارش حاضر به مقایسه سه رویکرد شناسایی و هدفگذاری فقرا در ۶۴۰ روستای اندونزی می پردازد. ۱) آزمون تقریب وسع که برای پیش بینی میزان مصرف خانوارها از شاخص دارایی ها استفاده می کند. ۲) هدفمندسازی اجتماع محور که جامعه ... ادامه مطلب