محیط زیست

بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری حاشیه نشینی در شهر ارومیه (نمونه موردی اسلام‌آباد و کشتارگاه)

شهرها به عنوان کانون اجتماع انسان ها و گسترش پیوسته آنها از مراکز شهر به سمت حومه مردم را از عرصه های طبیعی دور می سازد. رشد شهری مسلط قرن بیستم به شکل افقی پیامدهای نامطلوب اجتماعی اقتصادی و به ... ادامه مطلب

فقر و محیط‌زیست، درک رابطه‌ها در سطح خانوار

نویسنده کتاب: بانک جهانی کتاب «فقر و محیط‌زیست، درک رابطه‌ها در سطح خانوار» گزارشی از بانک جهانی است که میلاد رستمی آن را ترجمه کرده است. این کتاب به صورت مشخص به ارتباط فقر و محیط‌زیست می‌پردازد و تأثیر متقابل ... ادامه مطلب

به سوی اقتصاد سبز: مسیرهایی برای توسعه پایدار و فقرزدایی

سازمان ملل متحد، برنامه محیط زیست توسعه پایدار و هماهنگ با محیط زیست به عنوان مسئله‌ای چالش‌برانگیز برای تمام جمعیت کره زمین اهمیت دارد و دستیابی به چنین توسعه‌ای زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که ارکان زیست محیطی و اجتماعی توسعه ... ادامه مطلب