جامعه شناسی

فقر

نویسنده کتاب: حسین جمشیدی  حسین جمشیدی به عنوان دبیر جامعه شناسی در کتاب فقر براساس مطالعات خود پیرامون مسئله فقر به تمام مباحث این موضوع نگاهی انداخته است و این کتاب را به رشته تحریر درآورده است. این کتاب از ... ادامه مطلب

گفتمان، فقر، قدرت؛ با تمرکز بر جامعه‌شناسی زبان بوردیو

نویسنده کتاب: مرتضی خوش‌آمدی کتاب «گفتمان، فقر، قدرت؛ با تمرکز بر جامعه‌شناسی زبان بوردیو» تألیف مرتضی خوش‌آمدی است که نشر بینش نو آن را منتشر کرده است. این کتاب را باید در زمره کتاب‌های جامعه‌شناسی محض توصیف کرد که بیش ... ادامه مطلب

جامعه‌شناسی فقر (جهان سوم و جهان چهارم)

نویسنده کتاب: ژان لابن کتاب «جامعه‌شناسی فقر (جهان سوم و جهان چهارم)» تالیف ژان لابن درباره فقر را می‌توان کتابی دانست که دیدگاهی متمایز نسبت به فقر ارائه می‌کند. از نظر این کتاب فقر به معنای تهی‌دستی و نیازمندی مادی ... ادامه مطلب