فقر و ثروت

ثروت و فقر ملل؛ چرا بعضی‌ها چنان ثروتمندند و بعضی‌ها چنین فقیر؟

نویسنده کتاب: دیوید س. لندز این کتاب بیش از آن که تحلیل اقتصادی درباره چرایی فقر و ثروت کشورها ارائه دهد، کتابی است تاریخی از دوره‌های فراز و فرود تمدن‌ها و ملت‌ها. نویسنده برای پاسخ گفتن به این پرسش که ... ادامه مطلب

پدیداری ثروت و فقر، ابزار و روش‌ها

نویسنده کتاب: حسن بوگرین به باور بوگرین در مقدمه کتاب فقر امری اجتناب‌ناپذیر نیست. فقر سرنوشت نیست و نباید سرانجام مردم ضعیف و آسیب‌پذیر در جامعه نوین باشد. فقر پدیده‌ای ساخت دست بشر است و پدیده‌ای این چنین را می‌توان ... ادامه مطلب

اقتصاد توسعه، از فقر تا ثروت ملل

مترجم کتاب: غلامرضا آزاد ارمکی امروزه مفهوم توسعه با شمول معنایی و مضمونی خود ابعاد گوناگون و گسترده‌ای یافته است که به‌ویژه اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ را در برمی‌گیرد. به دلیل درهم‌تنیدگی مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ... ادامه مطلب

وایکینگ‌ها در افق: روند ظهور فقر و ثروت در جهان امروز

نویسنده کتاب: نوید سهامی نوید سهامی در ابتدای کتابش از دغدغه خود سخن گفته است که به دنبال پرسش‌های فراوانی درباره چرایی فقر و تنگدستی انسان‌ها و اجتماعات انسانی و کشورها این کتاب را به رشته تحریر درآورده است. همچنین ... ادامه مطلب

ف‍ق‍ر و ث‍روت‌ م‍ل‍ل

نویسنده کتاب: ه‍ات‍ف‌                این کتاب به زعم نویسنده حاصل مطالعه، بررسی و تحقیقی ده ساله در حوزه ریشه یابی فقر در جوامع فقیر است. هدف از این تحقیق و بررسی، دست یافتن به نکات جزئی و دقیق و یافتن یک ... ادامه مطلب