نابرابری

خبرنامه شماره ۴۷ مقابله با فقر و نابرابری: امید و فقر

امید و فقر معمولاً در ماه‌ها و هفته‌های پایان سال یا به قول عموم «شبِ عید»، فرودستان به‌خصوص سرپرستان خانوارهای فقیر فشار مضاعفی را متحمل می‌شوند؛ زیرا از یک‌سو هزینه‌های خانوار افزایش می‌یابد، کودکان انتظار دارند نو پوش شوند و ... ادامه مطلب

ثروت و فقر ملل؛ چرا بعضی‌ها چنان ثروتمندند و بعضی‌ها چنین فقیر؟

نویسنده کتاب: دیوید س. لندز این کتاب بیش از آن که تحلیل اقتصادی درباره چرایی فقر و ثروت کشورها ارائه دهد، کتابی است تاریخی از دوره‌های فراز و فرود تمدن‌ها و ملت‌ها. نویسنده برای پاسخ گفتن به این پرسش که ... ادامه مطلب

ف‍ق‍ر و اث‍رات‌ آن‌ ب‍ر ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌: ت‍ج‍رب‍ی‍ات‌ و اش‍ت‍ب‍اه‍ات‌ غ‍رب 

نویسنده کتاب: ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ع‍ال‍م‍ی‌ دکتر علی اکبر عالمی براساس تجربیات ۳۵ ساله در سطوح مختلف آموزشی و پژوهشی بیمارستانی و ارائه خدمات پزشکی خانواده به ویژه برای اطفال، کتاب «فقر و اثرات آن بر تندرستی» را نوشته است و پیش ... ادامه مطلب

خبرنامه شماره ۳۹ مقابله با فقر و نابرابری: “تهیدستان” یا “حاشیه‌نشینان”

“تهیدستان” یا “حاشیه‌نشینان” «حاشیه‌نشینی» از جمله واژه‌هایی است که برای اشاره به فرودستان ساکن در مناطق پیرامونی شهرها و گاه در معناهای گسترده‌تر از این به کار می‌رود. بنا بر نظر بیات(۱۳۹۱) این واژه به سنت جامعه‌شناسان مکتب شیکاگو بازمی‌گردد ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری غیرخطی تحرک درآمدی و تله‌ی فقر

نابرابری یکی از عمده‌ترین مسائل اقتصادی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی است. در سطح ملی، تحرک درآمدی معیاری‌ است که میزان برابری و نابرابری فرصت‌ها را در یک جامعه اندازه می‌گیرد. میزان تحرک درآمدی به موقعیت ... ادامه مطلب