فقر و بیکاری

برآورد فقر و عوامل موثر بر آن در ایران

در ایران، برنامه های توسعه، قبل و بعد از انقلاب اجرا شده اند. از اهداف برنامه های توسعه بعد از انقلاب کاهش فقر در جامعه بود. کاهش فقر در جامعه، به عنوان شاخصی در سنجش عملکرد موفق برنامه های توسعه ... ادامه مطلب

اشتغال عمومی به مثابه تور حمایتی

نویسندگان کتاب: کلانیدی سوباترا، کارلو دل نینز، کولین اندروز، کلاودیا رودریگز آلاس بیکاری و آسیب‌های اقتصادی- اجتماعی ناشی از آن یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشورهای مختلف جهان، از جمله ایران است. درباره اهمیت نقش اشتغال مولد در کاهش فقر و ... ادامه مطلب

چالش‌های فقر و بیکاری ایران در راستای اهداف توسعه هزاره (MDGs)

نویسنده کتاب: فرهاد نوع‌پرست  فرهاد نوع‌پرست در ابتدای کتاب خود می‌نویسد: فقر و بیکاری از جمله مسائل آزاردهنده اجتماعی- اقتصادی دولت‌ها و ملت‌ها است. در اهداف توسعه هزاره که در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل متحد ... ادامه مطلب

درام آسیایی؛ پژوهشی درباره فقر ملت‌ها

مترجم کتاب: منوچهر امیری کتاب درام آسیایی درباره بزرگترین معضل آسیای جنوبی و کشورهای توسعه‌نیافته این سامان سخن می‌گوید. کتاب به‌تفصیل از نارسایی‌ها، فقر، فقدان فرهنگ، سیاست غلط، توسعه بی‌برنامه و برنامه بی‌توسعه، اقتصاد ابتدایی، نابسامانی‌های اجتماعی، فقدان تکنولوژی و ... ادامه مطلب

تاثیر بودجه عمرانی سرانه استان‌ها بر نابرابری درآمدی، فقر و بیکاری در ایران ۱۳۹۳-۱۳۸۱

بهبود در توزیع درآمدها و مبارزه با فقر و بیکاری، جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و از وظایف مهم دولت‌ها محسوب می‌شود و از آنجاییکه بودجه یکی از ابزارهای مهم در دست دولت است و قسمت زیادی از ... ادامه مطلب