خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

تأثیرمصرف خانگی انرژی بر روی میزان نابرابری درآمدی و فقر در ایران

تأثیر مصرف انرژی بر فقر و تأثیر مصرف انرژی بر نابرابری درآمدی در این مطالعه به تفکیک حامل‌های مختلف انرژی موردبررسی قرار گرفته است. برآورد رابطه بین مصرف انرژی و فقر و نابرابری درآمدی در قالب الگوهای سری زمانی با ... ادامه مطلب

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کاهش فقر خانوارهای کشور در ایران

فقر پدیده شایعی است که تقریباً در همه جوامع بخصوص در کشورهای درحال‌توسعه وجود داشته و در زمره مهم‌ترین معضلات جامعه شناخته می‌شود. کشور ایران با وجود پتانسیل‌های عظیم اقتصادی و نیز ثروت‌های فراوان خدادادی چه معدنی و چه انسانی ... ادامه مطلب

مقایسه تطبیقی رهیافت رفتاری به توسعه و فقر در اقتصاد اسلامی و اقتصاد رفتاری

تنفر از فقر و عزم برای ریشه‌کن کردن آن یکی از اجماع برانگیزترین گرایش‌هایی است که در تمام مکاتب علمی و دینی به چشم می‌خورد. ازاین‌جهت مسئله اصلی ما در این تحقیق، کاربردی و واقعی‌تر کردن نظریات اقتصادی فقر از ... ادامه مطلب

آسیب شناسی حقوقی علل ناکارآمدی برنامه‌های توسعه در فقر زدایی

جامعه ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل. مختصات جامعه ایرانی در ... ادامه مطلب

گذار از فقر: درک و تفسیر مددجویان خودکفا شده و کارگزاران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان از خدمات کمیته امداد

این رساله با در نظر گرفتن ضرورت توجه به مسئله فقر و راه‌های فقرزدایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه امروز ایرانی و باهدف فهم تجربه زیسته مددجویان خودکفا شده در خصوص چگونگی گذار از فقر و با اتخاذ روش ... ادامه مطلب

طراحی الگوی اکوتوریسم حامی فقرا (مورد: روستاهای منتخب شرق استان سمنان)

شکست برنامه‌های نئولیبرالسیم و کاستی‌های توسعه جایگزین در کاهش فقر از طریق گردشگری باعث شد تا فقرا در کانون هرگونه ابتکار عملی در برنامه‌های توسعه گردشگری در ابتدای هزاره سوم قرار گیرند؛ بنابراین، با توجه به ظرفیت‌های خاص گردشگری در ... ادامه مطلب

اثر حمایت‌های اجتماعی بر کاهش فقر در طول سال بحران مالی ۲۰۱۵-۱۹۹۷

از بین بردن فقر یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه در جهان و به‌طور خاص در آسیا به شمار می‌آید. با توجه به هدف توسعه هزاره سوم مبنی بر کاهش فقر به نصف مقدار حال حاضر، اقدامات صورت گرفته برای این ... ادامه مطلب

فرهنگ فقر و وضعیت اقتصادی-اجتماعی اهالی دهستان طاهرگوراب

فرهنگ فقر اصطلاحی بود که اسکار لوئیس برای بیان نحوه زندگی افراد فقیر و فرودستان شهری ابداع کرد. او معتقد بود مردم فقیر دارای یک خرده‌فرهنگ با خصوصیات مشخص اقتصادی، اجتماعی و ویژگی‌های شخصیتی خاص می‌شوند. وی به‌عنوان یک انسان‌شناس، ... ادامه مطلب