توسعه اقتصادی

بررسی عوامل موثر بر فقر شهری در ایران

افزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش فقر یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی در هر کشوری است. در این میان عوامل اقتصادی نیز بر فقر به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی می تواند تاثیر داشته باشد. لذا کاهش ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری خط فقر در استان آذربایجان شرقی طی ۴ برنامه توسعه اقتصادی

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ایران بر میزان فقر در مناطق روستایی و شهری استان آذربایجان شرقی در طی چهار برنامه توسعه اقتصادی بوده است. | از اینرو جهت برآورد خط فقر و شاخص ... ادامه مطلب

ارزیابی فقر در استان سمنان طی برنامه‌های پنج‌ساله اول ، دوم و سوم توسعه اقتصادی ایران

در این مطالعه فقر در استان سمنان طی سه برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی (۸۳-۱۳۶۸) ارزیابی خواهد شد. از اینرو ابتدا باید خط فقر وشاخص های فقر (نسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و فوستر، گریر وتوربک) ... ادامه مطلب

اثر سیاست‌های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد (در اقتصاد ایران ۱۳۳۸-۱۳۷۲)

سیاست های تعدیل علاوه براثرگذاری بر متغیرهای کلان، توزیع درآمد و فقر را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در این تحقیق سعی شده تا اثرسیاستهای تعدیل بر فقروتوزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار گیرد. چارچوب این تحقیق براساس ... ادامه مطلب

عدالت اجتماعی و توسعه: حقیقت و رژیم‌های حقیقت فقر و نابرابری در ایران

نویسنده کتاب: فرشاد مومنی عنوان دیگر این کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» است. این کتاب به دنبال پررنگ کردن عدالت اجتماعی در جامعه ایران است. این کتاب علل بی‌توجهی به موضوع عدالت اجتماعی، راهکارهایی برای پررنگ ... ادامه مطلب

ثروت و فقر ملل؛ چرا بعضی‌ها چنان ثروتمندند و بعضی‌ها چنین فقیر؟

نویسنده کتاب: دیوید س. لندز این کتاب بیش از آن که تحلیل اقتصادی درباره چرایی فقر و ثروت کشورها ارائه دهد، کتابی است تاریخی از دوره‌های فراز و فرود تمدن‌ها و ملت‌ها. نویسنده برای پاسخ گفتن به این پرسش که ... ادامه مطلب

بررسی و تحقیق پیرامون اشتغال و بیکاری در استان کردستان: (در راستای فقر زدایی)

نویسندگان کتاب: توفیق حسنی یکتا، رؤیا باوفا این کتاب مبتنی بر پژوهش و تحقیق، در سازمان برنامه و بودجه استان کردستان هم‌زمان با بررسی و تصویب لایحه فقرزدایی در سال ۱۳۷۴ صورت گرفته است. چنانکه در آن لایحه تأکید بر ... ادامه مطلب

اقتصاد توسعه، از فقر تا ثروت ملل

مترجم کتاب: غلامرضا آزاد ارمکی امروزه مفهوم توسعه با شمول معنایی و مضمونی خود ابعاد گوناگون و گسترده‌ای یافته است که به‌ویژه اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ را در برمی‌گیرد. به دلیل درهم‌تنیدگی مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ... ادامه مطلب

نوید آینده: مجموعه مقالاتی پیرامون تعاونی‌ها و فقر

گردآورنده و مترجم کتاب: دفتر تحقیقات و ارتقاء بهره‌وری بخش تعاون [وزارت تعاون]؛ [به سفارش] وزارت تعاون، معاونت پژوهش، آموزش و کارآفرینی تعاونی‌ها      شرکت‌های تعاونی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه اجتماعی- اقتصادی جوامع تحت پوشش خود دارند. تعاونی‌ها بهترین ... ادامه مطلب

ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کاهش فقر در ایران

بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام‌های اقتصادی است. بدون شک هدف از ارائه حمایت‌های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم است و بدون افزایش کارایی و بهره‌وری، هیچ اقتصادی نمی‌تواند انتظار اعتلای سطح زندگی ... ادامه مطلب