خرداد ۱۱, ۱۴۰۰

نقش سیاست‌های فقرزدایی و انگیزه فقرا در خروج از فقر: مطالعه موردی کمک‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) در دهستان سهر و فیروزان اصفهان

فقر و محرومیت یکی از مسائل مهمی است که ابعاد اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را در بر می‌گیرد و همواره موردتوجه سیاست‌گذاران و دولتمردان بوده است. بازیگران این عرصه برای ایفای نقش به دو دسته سیاست‌گذاران و فقرا تفکیک می‌شوند. ... ادامه مطلب

نقش گردشگری مذهبی بر کاهش میزان فقر در نواحی شهری (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ تهران، شهر ری)

امروزه گردشگری با برخورداری از ویژگی‌های منحصربه‌فرد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توانسته است طیف گسترده‌ای از مشاغل و فعالیت‌هایی را تحت پوشش قرار داده و تبدیل به یکی از پربازده‌ترین صنایع در جهان گردد. از سوی دیگر کاهش فقر همواره ... ادامه مطلب

بررسی تأثیر تعاونی‌های زنان روستایی بر کاهش فقر خانوار (جامعه نمونه: استان همدان)

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر تعاونی‌های زنان روستایی بر کاهش فقر خانوار روستائیان بوده است. برای تعیین تأثیر عضویت تعاونی‌ها بر فقر، چهار مؤلفه اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، رفاهی و تغذیه و سلامت در نظر گرفته شده است. روش تحقیق ... ادامه مطلب

بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فقر و نابرابری درآمد از کانال وجوه ارسالی: مطالعه موردی کشور ایران

از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور با جریان انبوهی از ارز خارجی که توسط کارگران مهاجر برای خانواده‌هایشان ارسال می‌شد، مواجه شدند. جذابیت این منبع مالی زمانی به اوج خود می‌رسد که حجم این وجوه از ... ادامه مطلب

بررسی رابطه بین فرار مالیاتی, فقر و بیکاری در استان خوزستان ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فرار مالیاتی، فقر و بیکاری در استان خوزستان ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ انجام شد. روش: این تحقیق از منظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری ۴,۰۰۰,۰۰۰ نفر و ... ادامه مطلب

بررسی پویایی‌های فقر در ایران (با استفاده از داده‌های تابلویی ترکیبی)

تلاش‌های بسیاری طی چند دهه اخیر برای شناسایی و اندازه‌گیری فقر ایستا در ایران و همچنین عوامل مؤثر بر آن انجام شده است، ولی مطالعات در حوزه پویایی‌های فقر، به دلیل کمبود داده‌های تابلویی خانوار از قدمت چندانی برخوردار نیستند؛ ... ادامه مطلب

اثر نابرابری بین‌المللی بر فقر در کشور‍‌های کمتر توسعه‌یافته بین سال‌های ۲۰۱۵-۱۹۸۰

پدیده فقر همواره به نحوی افکار جوامع بشری، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه را به خود مشغول کرده است. نابرابری تفاوت موجود در معیارهای مختلف ازنظر رفاه اقتصادی در میان افراد یک گروه، در میان گروه‌های موجود در یک جمعیت، یا در ... ادامه مطلب

نقش ابزارهای سیاسی مالی در رسیدگی به فقر در عراق در دوره (۲۰۱۰-۲۰۱۸)

شکی نیست که ابزار سیاست مالی نقش اساسی در فعال کردن فعالیت‌های اقتصادی دارد، علی‌الخصوص مخارج عمومی که تأثیر قابل‌توجهی را ازلحاظ افزایش فرصت‌های شغلی و کمک به بهره‌برداری از ابزار تولید از کار افتاده و درنتیجه افزایش تولید و ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری شاخص‌های فقر و توزیع درآمد در استان آذربایجان غربی و مقایسه آن با کل کشور (۱۳۹۵-۱۳۸۸)

این تحقیق به دنبال مقایسه اندازه فقر و توزیع درآمد مابین استان آذربایجان غربی و کل کشور است. در این راستا ابتدا خط فقر و شاخص‌های فقر خانوار در استان آذربایجان غربی و سپس کل کشور به تفکیک شهری و ... ادامه مطلب

بهینه‌سازی شاخص‌ فقر با بهره‌برداری بهینه از عوامل تولید کشاورزی در شهرستان بهبهان

تدوین الگوی کشت هر منطقه از دیرباز جزو وظایف اصلی سازمان‌های مختلف که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشاورزی مربوط هستند، است. در این مطالعه‌ کاربردی از برنامه‌ریزی ریاضی، برای تعیین الگوی بهینه‌ی کشت محصولات عمده‌ی شهرستان بهبهان با هدف ... ادامه مطلب

بررسی عوامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر فقر سرپرست خانوار در خانوارهای شهری ۱۳۹۵

در این پژوهش عوامل تعیین‌کننده‌ی فقر ازنقطه‌نظر ویژگی‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی سرپرست خانوار بررسی می‌شوند. نمونه‌‌ی مورداستفاده در این پژوهش شامل ۶۶,۰۳۸ نفر و درمجموع ۱۸,۸۰۹ خانوار شهری از کل نمونه‌‌ی استخراجی کشور است که به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای ... ادامه مطلب

سنجش و تحلیل فضایی فقر در نواحی روستایی شهرستان کوهدشت

فقر یکی از جدی‌ترین مظاهر محرومیت انسان است که دارای ویژگی چندبعدی و فضایی است. فقر همیشه یک مشکل اساسی است که باعث کند شدن روند پیشرفت جامعه بشری می‌شود. در برنامه سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰، ۱۷ هدف برای ... ادامه مطلب