تاثیر فقر بر خانوار

ارزیابی فقر در استان خراسان بزرگ طی سال های ۸۷-۱۳۶۹

هدف اصلی این مقاله یافتن پاسخ به این پرسش است که «آیا فقر در خراسان بزرگ طی دوره مورد مطالعه کاهش یافته است؟» در این راستا، خط فقر خانوار و شاخص های فقر در استان خراسان بزرگ به تفکیک مناطق ... ادامه مطلب

جمعیت و فقر در کشورهای درحال‌توسعه

نویسندگان کتاب: ماسیمو لیوی-باچی، گوستاوو دوسانتیس کتاب جمعیت و فقر در کشورهای درحال‌توسعه مجموعه‌ای است از چهار مقاله با عناوین «فقر و مشکل جمعیت»، «تعامل جمعیت و فقر»، «قحطی، جمعیت‌شناسی و فقر شایع» و «ارتباط ساختار خانوار و فقر» که ... ادامه مطلب

فقر در انگلستان

نویسندگان کتاب: کن کتز و ریچارد سیلبرون کتاب «فقر در انگلستان» تألیف کن کتز و ریچارد سیلبرون بوده و مینا سرابی آن را ترجمه کرده است. این کتاب در پنج فصل «فقر چیست، تهیدستان شهر ناتینگهام، وضع مسکن در سنت‌آن، ... ادامه مطلب

روستا؛ فقر، توسعه (جلد اول)

نویسنده کتاب: سیدحسن رضوی کتاب «روستا؛ فقر، توسعه» جلد اول از مجموعه تحقیقات مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد سازندگی است (جلد دوم این کتاب در همین پایگاه معرفی شده است). این مجموعه توسط کارشناسان آن مرکز با ... ادامه مطلب

طراحی پرسشنامه برای شناسایی خانوارهای فقیر

برای موفقیت هرگونه برنامه کمک به فقرا،‌شناسایی دقیق جامعه هدف،‌ حیاتی است. در این گزارش،‌ چند نمونه از فرم های پرسش نامه و مصاحبه با جامعه محلی کشورهای مختلف برای شناسایی خانوارهای فقیر ارائه شده است. هنگام هدفگذاری خانوارهای فقیر ... ادامه مطلب

عوامل موثر بر احتمال خروج از فقر در ایران

فقر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی-اقتصادی، مانع از رسیدن جوامع به رشد و توسعه پایدار می‌شود. از این رو، کاهش فقر یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید. لازمه اجرای سیاست‌های کاهش فقر، شناخت فقر و ... ادامه مطلب

تحلیل روند فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک در ایران بر اساس رویکرد نسلی ۱۳۹۱-۱۳۶۳

در دو دهه اخیر به علت عدم‌کفایت رویکردهای پولی، فقر به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان پدیده‌ای چندبعدی دیده شد است و ازآنجاکه دوران کودکی آسیب‌پذیرترین مرحله زندگی است، این موضوع به‌ویژه برای خانوارهای دارای کودک دارای اهمیت است. هدف این مطالعه اندازه‌گیری ... ادامه مطلب

آثار قیمتی هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص‌های فقر(مطالعه موردی اقتصاد ایران)

انجام مطالعات فقر و به خصوص پژوهش‌های مربوط به اندازه‌گیری و مقایسه فقر به منظور بررسی تاثیر‌ سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد. به کارگیری نتایج حاصل از این مطالعات در اتخاذ سیاست‌های موثر در زمینه فقر ... ادامه مطلب

آثار اقتصادی و اجتماعی فقر در ایران طی سال‌های ۱۳۶۳-۱۳۸۸

علیرغم حضور دائمی فقر در جوامع انسانی، به دلیل آسیب های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، رفع آن همواره از دغدغه های دولت های جوامع مختلف بوده است. از اینرو مطالعه ابعاد مختلف فقر، ارزیابی تأثیر سیاست های کاهش فقر، و ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری میزان آسیب‌پذیری سرپرست خانوار نسبت به فقر کاربردی

به‌ طور سنتی مطالعات فقر بدون در نظر گرفتن مخاطراتی که در ابعاد مختلفِ حیات یک خانوار وجود دارند صورت گرفته است. از آن جایی که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این ناامنی ها هر یک ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری غیرخطی تحرک درآمدی و تله‌ی فقر

نابرابری یکی از عمده‌ترین مسائل اقتصادی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی است. در سطح ملی، تحرک درآمدی معیاری‌ است که میزان برابری و نابرابری فرصت‌ها را در یک جامعه اندازه می‌گیرد. میزان تحرک درآمدی به موقعیت ... ادامه مطلب

اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی در شهر تهران

در مطالعات اندازه‌گیری فقر کمتر به نقش مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند، توجه شده است. از آنجا که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این نا‌امنی ها هریک می‌توانند عوارض منفی بر ... ادامه مطلب

اثر آموزش و بعد خانوار بر احتمال خروج از فقر در خانوارهای شهری ایران

دیده‌ی فقر در جوامع تبدیل به معضلی شده که برای سال‌های طولانی بشر را درگیر خود ساخته‌است. به همین علت اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کاهش فقر، که از اهداف توسعه به شمار می‌رود، ضروری است. در ایران همانند سایر کشورها ... ادامه مطلب