نمایش دسته بندی

گزارش های کارشناسی

فقر و مشخصات خانوارهای فقیر در سال ۱۳۷۵

پدیده فقر در دو مرحله بررسی می شود: ۱- تعیین خط فقر: مرزی که پایین تر از آن، فرد فقیر شناخته می شود ۲-  تعیین شاخص فقر: شاخصی که نمایانگر شدت فقری است که افراد فقیر تحمل می کنند. – شاخص های فقر در سال ۱۳۷۵ از سال ۱۳۷۴ کمتر...

فقر و تأمین اجتماعی در نظریه های توسعه اقتصادی

آنچه که در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد توسعه به آن توجه می شود، مسئله قمر (Poverty) می باشد. فقر زمانی وجود دارد که یک با تعداد بیشتری از مردم رفاه شان پایین تر از یک سطح حداقل رفاه اقتصادی که عمدتا بر اساس استانداردهای هر جامعه ای تعریف می...

تبعات معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا سطح خط فقر

اخیرا بحث معافیت مالیاتی حقوق بگیرانی که در آمد آنها کمتر از خط فقر است مطرح گردیده است. در این گزارش اجمالی تلاش خواهیم کرد تا تأثیر احتمالی اعمال چنین سیاستی را بر برخی از متغیرهای کلان اقتصاد، نظیر در آمدهای مالیاتی دولت. افزایش قدرت خرید مردم، افزایش تولید، افزایش...

خلاصه کتاب فقر، فساد و تبعیض: موانع توسعه در ایران

فساد در اشکال مختلف آن هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، در ابعاد گوناگون اداری، اقتصادی و سیاسی گریبانگر کشورهایی است که دارای حکومت هایی ناکارامد هستند. البته نوع، شکل، میزان و گستردگی آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. رابطه نادرست ثروت، قدرت و ارزش...

بولتن توسعه (۱) فقر، جهانی شدن و رشد اقتصادی، نگاهی به بعضی از ارتباطات آماری

مطالعات اخیر اقتصادسنجی سعی دارند نشان دهند رابطه ای سیستماتیک میان جهانی شدن و رشد و رشد و فقرزدایی وجود دارد. پیام این مطالعات روشن است. این مطالعات می گویند اقتصاد باز را برگزینید و آزادسازی کنید تا رشد نمائید. بدین ترتیب فقر در حین رشد کاهش می یابد. این...

آثار اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر فقر و نابرابری درآمدها

سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مشتمل بر پنج بند، در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. تأکید این سیاست ها، عمدتا، آزادسازی و خصوصی سازی، کاهش حجم فعالیت های اقتصادی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصادی،...

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد (PRGT)»

صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که در سال ۱۹۴۴ براساس موافقتنامه برتن وودز تأسیس و از سال ۱۹۴۶ به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. در سال های اخیر صندوق به منظور تأمین مالی اعضایی که با مشکلات اقتصادی مواجهند و همچنین کمک...

اقتصاد فقیر: بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی

کتاب «بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر» توسط دو نفر از اقتصاددانان دانشگاه معروف ام. آی تی نوشته و در این گزارش به آن پرداخته شده است وقتی که درباره فقر صحبت می شود اکثر مواقع یکسری گزاره های کلی ارائه می شود که به سختی قابل نقد هستند....

مدل ارتقاء: راهکاری برای خروج از فقر

  در دنیای امروز ما چیزی حدود سه میلیارد نفر، یعنی به طور تقریبی نیمی از جهان، زندگی روزمرۀ خود را با درآمدی کمتر از ۳ دلار در روز سپری می‏کنند. از میان این قشر عظیم از جامعۀ جهانی، ۱٫۲ میلیارد نفر، با درآمدی کمتر از ۱٫۲۵ دلار در روز...

چرا فقط برخی کشورها موفق به رشد تولید و فرار از فقر می شوند؟ (با تأکید بر تجربه چین)

در این گزارش بررسی می کنیم چرا برخی کشورها فقیر باقی می مانند در حالی که گروهی دیگر توانایی غلبه یافتن بر فقر را دارند. در بررسی علل فقر و ثروت کشورها، عوامل گوناگونی از جمله فرهنگ، نظام سیاسی، اقتصاد دولت گرا، اتکا به منابع طبیعی، کمک های خارجی و...

فقر، محرومیت و شیوه های مبارزه با آن (بانگاهی به تجارب کشورهای دیگر جهان)

فقر پدیده یی نسبی است. در صورتی که نیازهای جسمی انسان مانند خوراک، پوشاک و نظایر آن تأمین نشود، فقر مطلق وجود دارد. در حالتی که نیاز های اجتماعی – فرهنگی فرد با خانواده نظیر اشتغال، روابط فردی و اجتماعی، حفظ و اداره خانواده ارضا نشود، فقر نسبی است و...

فقرزدگی و فقر زدایی در ایران (۴): وضعیت نابرابریهای درآمدی و اشتغال درایران

پدیده فقر به عنوان یکی از بارزترین ویژگی کشورهای توسعه نیافته به شمار می آید. به عبارت دیگر مشخصه عمومی همه این کشورها، گستردگی فقر است. تقریبا تمامی مکاتب اقتصادی به این مسأله، هم به عنوان یکی از عوامل توسعه نیافتگی و هم به عنوان نتیجه توسعه نیافتگی اندیشیده اند....

فقرزدگی و فقرزدایی در ایران (۱): مروری بر اندیشه های اقتصادی پیرامون فقر و فقرزدایی

همگام با انقلاب صنعتی و گسترش اثرات آن در قالب روشهای نوین تولید به سایر کشورها، تغییر سازمان تولید در برخی از بخشهای اقتصاد و بروز دوگانگیها در شیوه تولید، توجه به مسأله فقر بیشتر شد و تقریبا تمامی مکاتب اقتصادی به این مسأله، هم به عنوان یکی از عوامل...

اشتغال، تأمین اجتماعی و فقر زدایی (۱):آمار کمک به خانواده های بی سرپرست در سال ۱۳۷۳

« Fernando H . Cardoso » رئیس جمهور کنونی برزیل، در سال ۱۹۶۹ توسط حکام نظامی وقت، دسنگیر، زندانی، محروم از تدریس و سپس به مدت ده سال به خارج از کشور تبعید شد. او ضمن تدریس در دانشگاه هایی چون «استانفورد و اکسفورد، کتاب وابستگی و توسعه در امریکای...

محاسبه خط و حجم فقر طی سال های۱۳۷۴-۱۳۶۱

در چند دهه گذشته اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مسئله توزیع در آمد و رفع نابرابری های ناهنجار در آمادی میان آحاد جامعه بر ایجاد رشد اقتصادی و تسریع آن به ویژه در کشورهای فقیر تأکید داشتند. حتی نابرابری شد پیا۔ درآمدها لازمه رشد و کارایی اقتصادی شمرده می...

خط فقر ایران در سال ۱۳۹۵ و مروری بر روش محاسبه آن

با وجود اهمیت بالای محاسبه خط فقر و شناسایی ویژگی های گروههای فقیر و همچنین با وجود آنکه حمایت از فقرا و اجرای سیاستهای حمایتی و برخورداری افراد از عدالت اقتصادی همواره از شعارهای سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است، اما هیچ نهاد رسمی در کشور، سری زمانی خط فقر...

برآورد خط فقر ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷

با وجود اهمیت بالای محاسبه خط فقر و شناسایی ویژگی های گروه های فقیر هیچ نهاد رسمی در کشور، خط فقر را به طور عمومی منتشر نکرده و محاسبات صورت گرفته حول این متغیر معمولا به صورت درون دستگاهی یا در مطالعات آکادمیک و مقالات و پایان نامه های دانشگاهی...

اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر

چندین سال است که روش های سنتی و تکشاخصی در محاسبه فقر، جای خود را به ادبیات فقر چندبعدی داده است که اولا ابعاد متعددی از فقر و محرومیت از امکانات را در نظر می گیرد و ثانیا دو عنصر میزان فراگیری و شدت فقر را نیز همزمان لحاظ می...

دلایل فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی برای خروج از فقر

فقر و متغیرهای مربوط به آن از جمله متغیرهای مهم اقتصادی هستند که نه تنها ابعاد اقتصادی، بلکه ابعاد اجتماعی آن نیز دارای اهمیت بسیاری است. بررسی وضعیت فقر و در کنار آن توزیع درآمد همانند هر متغیر اقتصادی دیگر دارای اهمیت بوده و سیاستگذار با به دست آوردن اطلاعات...