پایگاه فقرپژوهی

شیوه‌نامه ارزیابی آثار

آثار در دو بخش پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد و رساله‌ی دکتری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در مرحله‌ی اول پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها بر اساس چهار شاخص: مرتبط بودن روش شناسی انتشار مقاله ساختار پایان نامه / رساله مورد بررسی قرار گرفته ... ادامه مطلب

اهداف جشنواره

هدف اصلی همایش سالیانه فقرپژوهی ایجاد زمینه‌ای برای تقویت اجتماع علمی محققان و کارشناسان اجرایی حوزه‌ی فقر است. از خلال این امر، تعامل دوسویه و پیوند بیشتر میان حوزه‌ی پژوهش و سیاستگذاری نیز امکان‌پذیر می‌شود. بنابراین اهداف کلان همایش سالیانه ... ادامه مطلب

نقش نظام تأمین اجتماعی در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد

فقر یکی از معضلات جهانی است که طی دهه‌های گذشته کشورهای مختلف دنیا در جهت کاهش جهانی این پدیده شوم تعهداتی داشته‌اند. علاوه بر این هر کشور در داخل مرزهای جغرافیایی خویش با انجام اقداماتی همچون تأمین اجتماعی و سیاست‌های ... ادامه مطلب

مطالعه راهبرد رشد حامی فقرا در ایران با رویکرد توزیع درآمد متعادل

تلاش برای کاهش فقر یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه است که می‌تواند از طریق رشد اقتصادی و توزیع برابر درآمد‌ها محقق شود. در این زمینه، ادبیات مختلف رشد، حاکی از آن است که درجه حصول و موفقیت رشد اقتصادی بستگی ... ادامه مطلب

محاسبه شکاف فقر در مناطق شهری و روستایی ایران (۱۳۸۸)

هدف از این تحقیق مطالعه و تبیین خط فقر، محاسبه درصد خانوارهای فقیر و برآورد میزان پرداخت انتقالی مورد نیاز به آنان برای جبران فقر، از طریق اندازه گیری شاخص کاکوانی است. محاسبات مربوط به شکاف فقر نشان می دهد ... ادامه مطلب

عوامل موثر بر احتمال خروج از فقر در ایران

فقر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی-اقتصادی، مانع از رسیدن جوامع به رشد و توسعه پایدار می‌شود. از این رو، کاهش فقر یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید. لازمه اجرای سیاست‌های کاهش فقر، شناخت فقر و ... ادامه مطلب

سنجش و تحلیل شاخص فقر در ایران بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی

تجارب کشورهای درحال توسعه در دهه ی ۶۰ میلادی نشان داد که لزوما رشد اقتصادی، کاهش فقر را به همراه نخواهد داشت. از اینرو تحقیقات در دهه ۱۹۷۰ در زمینه ی تدوین ویژگی های رشدی که همراه با کاهش فقر ... ادامه مطلب

رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر

فقر یکی از موضوعات اقتصادی اجتماعی است که هموار توجه سیاست‌گذران را به خود جلب کرده است. تا مدت‌ها فقر به مفهوم در اختیار نداشتن درآمد تعبیر شده و از متغیر درآمد (یا جایگزین‌های آن مانند هزینه‌ها) به‌عنوان متغیر سنجش ... ادامه مطلب

جایگاه فقر در جرم انگاری ها در حقوق کیفری ایران

قانونگذار در جرم انگاری تکدی، کلاشی و ولگردی به تأثیر فقر توجه نکرده است. بنابراین اقدام به تکدی، کلاشی و ولگردی خواه از روی نیاز مالی و خواه بدون نیاز مالی، جرم می باشد. تکدی وکلاشی اختصاصی به بزرگسالان ندارد ... ادامه مطلب

تخمین شاخص فقر چند بعدی برای ایران به روش آلکایر-فاستر و مقایسه روند آن با شاخص فقر تک بعدی

در این پژوهش به دلیل اهمیت موضوع فقر برآنیم تا به معرفی و محاسبه شاخص فقر چند بعدی و ابعادو معیارهای آن بپردازیم. هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات رفاه خانوارهای ایرانی بین سالهای۴۸۳۱ تا ۴۸۶۱ و شناخت ویژگیهای اقتصادی ... ادامه مطلب

تحلیل روند فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک در ایران بر اساس رویکرد نسلی ۱۳۹۱-۱۳۶۳

در دو دهه اخیر به علت عدم‌کفایت رویکردهای پولی، فقر به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان پدیده‌ای چندبعدی دیده شد است و ازآنجاکه دوران کودکی آسیب‌پذیرترین مرحله زندگی است، این موضوع به‌ویژه برای خانوارهای دارای کودک دارای اهمیت است. هدف این مطالعه اندازه‌گیری ... ادامه مطلب

تحلیل تاثیر تورم بر شاخص‌های فقر و توزیع درآمد در ایران

این تحقیق بر آن است تا با توجه به مطالعات انجام شده و از طریق مبانی نظری تورم تاثیر تورم بر فقر و نابرابری را در ایران تحلیل نماید. هدف این پژوهش در واقع علاوه بر فراهم کردن نتایجی علمی ... ادامه مطلب

تحرک درآمدی و پویایی فقر و نابرابری در ایران: رویکرد داده‌های شبه پنل

در این مطالعه فقر، نابرابری و تحرک درآمدی در چارچوب پویا طی دوره‌ی ۱۳۹۰-۱۳۶۳مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور به دلیل فقدان داده‌های پنل از داده‌های شبه پنل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در طی سال‌های ... ادامه مطلب

تأثیر مخارج آموزش بر سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و فقر در ایران

افزایش رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی در کنار افزایش بهره وری نیروی کار همراه با کاهش فقر و توزیع مطلوب تر درآمد یکی از اهداف برنامه ریزان اقتصادی می باشد. سرمایه گذاری (مخارج) در آموزش می تواند این اهداف را ... ادامه مطلب

تاثیر بودجه عمرانی سرانه استان‌ها بر نابرابری درآمدی، فقر و بیکاری در ایران ۱۳۹۳-۱۳۸۱

بهبود در توزیع درآمدها و مبارزه با فقر و بیکاری، جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و از وظایف مهم دولت‌ها محسوب می‌شود و از آنجاییکه بودجه یکی از ابزارهای مهم در دست دولت است و قسمت زیادی از ... ادامه مطلب

پی‌آمد بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر فقر در ایران (۱۳۶۳-۱۳۸۷)

از پی‌آمدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان در یک کشور می‌توان به کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه‌ی بخش خصوصی و هم‌چنین تاثیر سوء بر توزیع درآمد اشاره نمود. در یک محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان، نرخ تورّم بالا و پرنوسان، ... ادامه مطلب

پویایی فقر در ایران، مدل تجزیه فقر به فقر گذار و مزمن

علیرغم مطالعات بسیاری که به مسائل فقر پرداخته اند، اما تعداد کمی از این مطالعات ماهیت دائمی یا گذرایی پدیده را بررسی کرده اند. این مطالعه به دنبال تجزیه فقر به دو مولفه فقر مزمن و فقر گذرا و همچنین ... ادامه مطلب

بررسی و مقایسه شاخص‌های فقر به روش سلطه تصادفی در اقتصاد ایران

هدف این مطالعه مقایسه فقر در ایران با استفاده از تکنیک های جدید مقایسه فقر است. در این پژوهش خط فقر مناطق مختلف بر پایه معکوس ضریب انگل برآورد شده است . سپس بر اساس همین خط فقر به محاسبه ... ادامه مطلب

بررسی فقر چندبعدی در مناطق شهری ایران با رویکرد منطق فازی

روش‌های مطرح در تحلیل فقر علاوه بر اینکه تک بعدی هستند یعنی تنها به یک نماینده از فقر ارجاع دارند، جمعیت را نیز به کمک خط فقر به دو مجموعه فقیر و غیر فقیر تقسیم می‌کنند. برای رفع این دو ... ادامه مطلب