تحلیل فضایی فقر در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستاهای آذربایجان غربی

نقاط روستاها از گذشته به‌عنوان اجتماعات اولیه، نقش اساسی در شکل‌گیری و شکوفایی تمدن‌ها داشته‌‌اند و افول بسیاری از تمدن‌ها نیز، به ویرانی روستاها و بی‌توجهی به آن‌ها، به‌عنوان عناصر پایه تولید و رونق اقتصادی مربوط می‌شود. در حال حاضر ... ادامه مطلب

ترجمه قسمت دوم کتاب «بررسی مشکل فقر ازنظر اهل‌بیت (ع)»(از ص ۱۵۰ تا آخر)

پایان‌نامه حاضر ترجمه قسمت دوم کتاب «حل مشکله الفقر فی نظر أهل البیت» است. شایان ذکر است که در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام احادیثی در نکوهش و ستایش فقر بیان شده است که گاه متعارض می‌نماید و ممکن است برای فرد ... ادامه مطلب

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر فقر در مناطق محروم (موردمطالعه: منطقه الموت غربی)

بدون شک اولین قدم در برنامه‌ریزی مبارزه با فقر در راستای سیاست‌گذاری در زمینه توسعه، شناسایی هرچه دقیق‌تر عوامل مؤثر بر فقر و شناخت صحیح و آگاهانه از وضعیت فقر است. با توجه به ضرورت موضوع، در این پژوهش به ... ادامه مطلب

فقر و مسئولیت کیفری

فعالیت‌های مجرمانه ناشی از عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی هستند؛ امروزه در کشورهای مختلف مطالعات متعددی در تعیین عوامل اصلی وقوع جرائم صورت گرفته است و فقر یکی از عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر جرم است؛ فقر یکی از مشکلات اساسی ... ادامه مطلب

آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت مصرف انرژی در بخش صنعت بر فقر

هدف اصلی پژوهش حاضر آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت مصرف انرژی در بخش صنعت بر فقر بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع غیرآزمایشی است. جامعه آماری اطلاعات و آماری کشور ایران بود که بر اساس نیازمندی‌های مربوط به متغیرهای ... ادامه مطلب

تحلیلی بر گستره فضایی فقر چندبعدی در شهر اردبیل

 سؤال اصلی این پژوهش ارزیابی میزان فقر شهری در بلوک‌های مختلف شهر اردبیل و خوشه‌بندی فقر در این شهر (خیلی فقیر، فقیر، متوسط، مرفه، خیلی مرفه) است. در این پژوهش داده‌های خام مربوط به بلوک‌های مختلف شهر اردبیل که در ... ادامه مطلب

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه مالی و کاهش فقر در کشورهای حوزه منا

توسعه مالی، تجارت الکترونیک را تسهیم و تسهیل می‌کند؛ زیرا تعداد زیادی از عملیات بازار مالی از طریق رایانه و فناوری‌های مرتبط با اینترنت اداره می‌شوند. همچنین، انتشار سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد. ... ادامه مطلب

بررسی تأثیر پرداخت یارانه نقدی بر فقر در ایران: با رویکرد منطق فازی

فقر یک چالش جهانی و دارای ابعاد مختلف است. فقر به دلایل مختلف حادث می‌شود و اثرات مختلفی بر جوامع خواهد داشت. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از جمعیت جهان دچار فقر، گرسنگی و محرومیت می‌باشند. در نشست هزاره سوم ... ادامه مطلب

بررسی تأثیر فقر بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان فقیر شهر جوانرود

شناخت پیچیدگی روابطی که اکنون بر زندگی شهری و فضای شـهرها حاکم است، از نخستین وظایفی است که در تدوین برنامه‌های توسعه باید به آن توجه کرد. یکی از چالش‌های مهم شهر جوانرود، فقر و پیامدهای حاصل از آن است ... ادامه مطلب

تأثیر فقر بر ارتکاب جرم سرقت (مطالعه موردی زندان شهر تالقان-افغانستان، بین سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۸ه‌ش)

ازجمله جرائم که در هر یک از مرحله‌ی تاریخ بشر به‌عنوان یک پدیده موردتنفر کلیه‌ی افراد جوامع بشری بشمار رفته و به شکل و مدل‌های گوناگون خود را ظاهر ساخته است، جرم سرقت است. این پدیده در طول زمان دستخوش ... ادامه مطلب

بررسی رابطه بین فقر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تخریب محیط‌زیست (مطالعه موردی: منتخب کشورهای درحال‌توسعه)

فقر به‌عنوان یک پدیده نامطلوب اقتصادی-اجتماعی مطرح است. با توجه به اهمیت کاهش فقر در کشورهای درحال‌توسعه و نظر به تأثیرپذیری آن از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تخریب محیط‌زیست، در این مطالعه رابطه بین فقر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تخریب ... ادامه مطلب

ساخت و اعتباریابی مقیاس فقر اطلاعاتی و بررسی برخی متغیرهای پیش‌بین‌ آن در شهروندان اهوازی

هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش فقر اطلاعاتی و بررسی متغیرهای پیش‌بین آن در شهروندان اهوازی است. تا بدین‌وسیله بتوان به مجموعه‌ای ترکیبی از مؤلفه‌ها و گویه‌های کمّی و کیفی اثرگذار بر فقر اطلاعاتی دست یافت تا ... ادامه مطلب

تحلیل فضایی فقر شهری (موردمطالعه: شهر ساری)

یکی از معضلات کنونی جهان علی‌الخصوص در کشورهای درحال‌توسعه شکل‌گیری طبقه‌ای از جوامع انسانی است که فقیر هستند. برآوردها نشان می‌دهد که شکل‌گیری این پدیده در هر جامعه‌ای تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره را برای شهر و ساکنین آن ... ادامه مطلب

تأثیر رشد اقتصادی، نابرابری و فقر بر روی مصرف انرژی در کشور

بدون شک نقش و اهمیت انرژی در فرآیند توسعه کشورهای درحال‌توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه انرژی زیربنای اساسی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی هر کشوری به شمار می‌رود. درواقع انرژی به‌عنوان یک نیروی محرکه، در بیشتر فعالیت‌های تولیدی و ... ادامه مطلب

بررسی اثر ساختار جمعیتی بر رشد اقتصادی و فقر در ایران

رشد اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است، اما دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا نیازمند بررسی عوامل مؤثر بر آن است. تغییر ساختار سنی جمعیت یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی و کاهش فقر کشورها است؛ ... ادامه مطلب

تحلیل نقش رویکرد نومنطقه‌گرایی در کاهش فقر (مورد پژوهی: شهرستان کوهدشت – استان لرستان)

در ده‌های اخیر رویکردهای مختلفی جهت کاهش فقر در سطوح مختلف جغرافیایی پیشنهاد شده است. رویکرد نومنطقه‌گرایی به عنوان یکی از رویکردهای جغرافیایی و فضایی به توسعه محلی و کاهش فقر شهری و روستایی توسط جغرافیدانان و سیاست‌گزاران پیشنهاد شده ... ادامه مطلب

تأثیر چارچوب‌های اعطای اعتبارات خرد در سیستم بانکداری بدون ربا بر توانمندسازی روستایی (با محوریت توسعه اشتغال و کاهش فقر روستایی)

توسعه روستایی را می‌توان زیربنای توسعه ملی نامید. تأمین مالی خرد نقش مهمی در توسعه روستایی بازی نموده است. گسترش درآمد و اشتغال پایدار از سویی و ارتقا کیفیت زندگی روستاییان و کاهش روند مهاجرت روستانشینان به شهر و از ... ادامه مطلب

بررسی علل به وجود آورنده فقر در خوزستان

طی دهه‌های گذشته اقتصاد ایران با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه بوده است. افرایش تورم، بیکاری، کسری تراز پرداخت‌ها و… در سطح اقتصاد کلان و آثار و عواقب آن بر روی فقر، توزیع درآمد و… در سطح اقتصاد خرد ازجمله مشکلاتی ... ادامه مطلب

مطالعه‌ی تطبیقی سیاست‌های مؤثر در مبارزه‌ی با فقر و سیاست‌های اقتصادی حضرت علی (ع)

مبارزه با پدیده‌ی شوم فقر، از دیرباز موردتوجه همه‌ی افراد جامعه به‌خصوص سیاستمداران و تصمیم‌گیران بوده است. پیامبر گرامی اسلام، فقر را دلیلی بر از دست رفتن ایمان دانسته و آن را مقدمه‌ی کفر می‌داند و این موضوع خود بیانگر ... ادامه مطلب

اثر شوک‌های نرخ ارز بر فقر

در این پژوهش، هدف بررسی اثر شوک‌های نرخ ارز بر فقر برای اقتصاد ایران در مناطق شهری بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۶ شمسی است. مطالعه‌ی حاضر با این سؤالات آغاز می‌گردد که آیا شوک‌های نرخ ارز بر فقر اثر دارد؟ ... ادامه مطلب

نقش زکات در کاهش فقر در اقتصاد ایران با استفاده از مدل پویای تصادفی

بشر همواره در رؤیای از بین بردن فقر و ایجاد یک زندگی مطلوب بوده و به همین خاطر تلاش‌های متعددی برای مبارزه با فقر انجام داده است اما تجویز راهکار بدون توجه به ریشه‌های مختلف فقر نمی‌تواند مؤثر واقع شود. ... ادامه مطلب

اقتصاد مقاومتی و رفع فقر از منظر قرآن و روایات

مبارزه با فقر به‌عنوان یک چالش بزرگ در مسیر رسیدن انسان به سعادت، از مهم‌ترین رسالت‌های فرستادگان خداوند بوده است. علت به وجود آمدن فقر در جوامع، ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت اقتصادی و فشارهای دشمنان بوده درحالی‌که تن‌آسایی و سبک ... ادامه مطلب

الگوسازی فضایی کاهش فقر روستایی با تأکید بر رویکرد تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب

فقر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی قدمتی به طول تاریخ زندگی بشریت دارد. بین فقر و زندگی روستایی ضریب همبستگی بالائی وجود دارد، زیرا بیش از سه‌چهارم فقرا در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. ازآنجاکه هرگونه سیاست‌گذاری ... ادامه مطلب

بررسی اثر گردشگری فقر و امنیت گردشگری بر توسعه گردشگری پایدار

با رشد فزاینده گردشگری در کشورهای جهان سوم و سود فراوان این صنعت، در دو دهه اخیر تلاش‌هایی جهت توانمندسازی طبقه ضعیف نواحی محروم از طریق مشارکت دادن در فرایند گردشگری و شریک ساختن آن‌ها در منافع حاصل از توسعه ... ادامه مطلب